ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:18โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ
ตัวอย่างการเขียน SAR ของ วสส.ยะลา (เครือข่ายสวสท.)
ĉ
กลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ,
12 มิ.ย. 2561 01:18
Ċ
กลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ,
12 มิ.ย. 2561 01:18
Comments