งานประกันคุณภาพการศึกษา


กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 มี.ค. 2561 05:23โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ   [ อัปเดต 12 มิ.ย. 2561 01:20 ]

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
-  ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุุดมศึกษา วันที่ 1-2 สิงหาคม 2561
-  ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2561

1-1 of 1