งานประกันคุณภาพการศึกษา


กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560

โพสต์18 มี.ค. 2561 05:23โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2561 21:14 ]

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ดังนี้
-  ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุุดมศึกษา วันที่ 27-28 สิงหาคม 2561
-  ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอาชีวศึกษา วันที่ 29 สิงหาคม 2561

1-1 of 1