หน้าแรก

ประกาศ : ท่านสามารถ download คู่มือการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 2561 สบช. ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ โดยเข้าไปที่หน้าเว็บเพจ เอกสารดาวน์โหลด

   


คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2575 (version 3)

โพสต์4 ก.ค. 2561 00:13โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ


ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:18โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตัวอย่างการเขียน SAR ของ วสส.ยะลา (เครือข่ายสวสท.)

แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์20 มี.ค. 2561 22:18โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ

แผนปฏิบัติการ (Action Plan) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561

โพสต์18 มี.ค. 2561 04:54โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ   [ อัปเดต 10 ก.ย. 2561 02:26 ]


แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561-2565

โพสต์22 ก.พ. 2560 23:30โดยcomsit wirat   [ อัปเดต 18 มี.ค. 2561 04:52 โดย กลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ ]

1-7 of 7