หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2561-2565 ปรับปรุง ธันวาคม 2561

โพสต์3 เม.ย. 2562 02:02โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ


แผนปฏิบัติการ (Action Plan) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2562

โพสต์3 เม.ย. 2562 01:58โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ   [ อัปเดต 3 เม.ย. 2562 02:00 ]


ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2560

โพสต์12 มิ.ย. 2561 01:18โดยกลุ่มงาน ยุทธ์ศาสตร์และประกันคุณภาพ

ตัวอย่างการเขียน SAR ของ วสส.ยะลา (เครือข่ายสวสท.)

1-10 of 13